Gigafotos de pergamins de l'Arxiu Comarcal de la Segarra

 

 

Privilegi del rei Alfons I

Data i lloc: 1186, maig. Narbona.

Descripció: Alfons I lliura unes terres a vint veïns de Cervera, prop de l'església de Sant Salvador, amb facultat de regar-les.

  Privilegi del rei Alfons I

Privilegi del rei Jaume I

Data: 1272, setembre, 3. Montpeller.

Descripció: Jaume I autoritza els paers de Cervera a valorar els béns d'aquells veïns que no els han declarat o els han declarat per un valor inferior al real.

  Privilegi del rei Jaume I

Privilegi del rei Pere II

Data: 1281, agost, 16. Lleida.

Descripció: Pere II cedeix l'escrivania de Cervera als paers i prohoms de la vila.

  Privilegi del rei Pere II

Privilegi del rei Alfons II

Data: 1287, desembre, 13. Tarragona.

Descripció: Alfons II estableix que els oficis d’assessor i escrivà de la cort del veguer i batlle de Cervera no siguin perpetus.

  Privilegi del rei Alfons II

Butlla de Roderic, arquebisbe de Tarragona

Data: 1304, març, 7. Tarragona.

Descripció: Butlla de Roderic, arquebisbe de Tarragona, en la que concedeix indulgències als veïns de Cervera que al primer toc de campanes preguin agenollats.)

  Butlla de Roderic, arquebisbe de Tarragona

Privilegi del rei Jaume II

Data: 1307, maig, 2. Montblanc.

Descripció: Jaume II enfranqueix els homes de Cervera del pagament de lleuda, pesatge, mesuratge, passatge, portatge, pes, usatge i qualsevol altre costum vell o nou per tot el seu territori, tret de la ciutat de Tortosa.

  Privilegi del rei Jaume II

Privilegi del rei Pere III

Data: 1359, juny, 28. Barcelona.

Descripció: Pere III el Cerimoniós concedeix un privilegi a la universitat de Cervera en el qual es fixa l'inici de la fira que anualment es celebrava a la vila, donats els nombrosos conflictes haguts entre les universitats de Cervera, Tàrrega i Vilagrassa. Tanmateix s'atorga a Cervera la facultat de fer ordinacions per tal de perllongar i organitzar la dita fira de la manera que les autoritats locals ho creguin convenient.

  Privilegi del rei Pere III

Privilegi del rei Alfons IV

Data: 1430, octubre, 7. València.

Descripció: Alfons IV el Magnànim concedeix un nou gran mercat a la vila de Cervera que durarà, anualment, des de la festa de l'Ascensió a la de Pentecosta, gaudint de tots els privilegis i franqueses de la vila.

  Privilegi del rei Alfons IV

KETUBAH núm. 1

Data: 1439, octubre 15 (dijous). Cervera. (Any 5200 del calendari hebreu).

Descripció: acta matrimonial jueva.

Nuvi: MOSE ben RABI JEHOSUA ben RABI YEDAIA HA-NARBONI

Núvia: ESTER filla del Rabí ELIEZER fill del Rabí YEHUDA ben IAGAR

  KETUBAH núm. 1

KETUBAH núm. 2

Data i lloc: 1435, juny, 5 (diumenge). Bellpuig. (Any 5195 del calendari hebreu).

Descripció: acta matrimonial jueva.

Nuvi: MOSHE ben Shemuel ben Shemuel Mashullam de Saporta.

Núvia: DOLÇA, filla de Benvenist ben Zerahya ben Lavi, anomenat de la Caballeria.

  KETUBAH núm. 2

KETUBAH núm. 3

Data: 1442, juliol, 29 (diumenge). Cervera. (Any 5022 del calendari hebreu).

Descripció: acta matrimonial jueva.

 

  KETUBAH núm. 3
     

     

Projecte Gigafotos de pergamins de l’Arxiu Comarcal de la Segarra.

 

L’abril de 2013 s’ inicià el projecte de reproducció de documents de l’ ACSG en molt alta resolució, a càrrec de Josep Giribet i l’empresa calidos.cat. En concret es tracta d’onze pergamins, dels anys 1186 – 1442, pertanyents al fons documental de l’Ajuntament de Cervera i a una col·lecció.

Una gigafoto és una imatge digital que conté més de mil vegades la informació capturada per una càmera digital d’un magapíxel. Aquest tipus d’imatges es realitzen a partir d’un mosaic de fotos –amb un objectiu “macro”-, que posteriorment s’uneixen.

El projecte, fruit de l’acord entre Josep Giribet i l’Arxiu Comarcal de la Segarra, té com a finalitat perfeccionar la tècnica de les gigafotos aplicada als documents i apropar el contingut d’aquests als ciutadans.


 


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya