Editorial / Qüestions de treball / Noticiari / Rerefons
 
Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència
 
El Departament de la Presidència fa un pas endavant i comença a transferir a iARXIU

En el marc del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’ús del servei iARXIU, finalment l’Arxiu Administratiu del Departament de la Presidència aconseguia posar rumb a un projecte que fa temps que perseguia tot signant l’adhesió a l’esmentat conveni.

L’Arxiu ha ingressat en aquest temps expedients de les sèries documentals de Gestió del Consell Tècnic i de les Reunions de la Gestió del Govern. El procés d’ingrés s’ha fet del tot manual i, per tant, ha calgut invertir força temps en la preparació dels paquets per transferir. El primer pas ha estat la descàrrega dels fitxers procedents del SIGOV (el Sistema d’informació, gestió i tramitació dels documents del Govern) amb la identificació manual de cada un dels expedients i dels documents i signatures corresponents. Aquesta feina s’ha dut a terme des de l’Oficina de Govern amb el suport informàtic del SIGOV. Un cop identificats els expedients es va fer la transferència a l’àmbit de la semiactiva de l’Arxiu Administratiu, el qual s’ha encarregat d’acabar de preparar els paquets i fer l’ingrés a iARXIU. Ha estat un procés molt artesà, però del qual s’ha pogut treure una bona experiència ja que s’han superat satisfactòriament totes les incidències que pel camí s’han anat trobant, sempre ben acompanyats del suport de Raimon Nualart, cap del Servei de Gestió i Preservació de Documents Electrònics del consorci AOC.

El proper repte és aconseguir fer una transferència totalment automàtica mitjançant la integració del SIGOV amb iARXIU de manera que la forma d’ingressar la documentació es faci via els serveis web (WS).

Accés directe a la pantalla d'inici d'Arxius
Pantalla d'inici
Hemeroteca
Enllaços
BústiaPantalla següent
Pantalla següent